Vilkår for salg hos Auktionshuset Sønderjylland

 

Inden du indleverer en eller flere varer til salg på vores auktioner, vil vi gerne opfordre dig til omhyggeligt at gennemgå og forstå vores auktionsbetingelser. Dette er af stor betydning for at sikre en vellykket handel og en positiv oplevelse. Ved at indlevere en eller flere varer hos os, accepterer du vores vilkår og betingelser.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser uden varsel. Det er dit ansvar regelmæssigt at holde dig opdateret.

 

§ 1. Registrering

1.1 For at udbyde salg af varer på Auktionshuset Sønderjylland's auktioner skal sælgeren være myndig og have fuldført registreringsprocessen som bruger.

1.2 Til identifikation og kommunikation med sælgeren af varerne, indsamler Auktionshuset Sønderjylland nødvendige personoplysninger.

1.3 Alle indsamlede oplysninger opbevares kun hos Auktionshuset Sønderjylland i overensstemmelse med gældende lovgivning og er underlagt den juridiske ansvarlighed, der påhviler Auktionshuset Sønderjylland som dataansvarlig. Disse oplysninger gemmes i henhold til de retsmæssige forpligtelser i 5 år og deles ikke med tredjepart.

1.4 Det påhviler sælgeren at sikre korrekt indtastning af alle oplysninger i registreringsprocessen.

 

§ 2. Indlevering af Varer i 6240 Løgumkloster eller Auktion på anden adresse

2.1 Auktionshuset Sønderjylland anerkender den individuelle karakter af hver salgssituation og varierende behov hos potentielle sælgere. Af den grund tilbydes muligheden for at vælge den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde til at auktionere varer, enten ved at indlevere dem personligt på lokationen i Løgumkloster eller ved at arrangere auktion på en alternativ adresse.

 

§ 2 A. Indlevering af Varer i 6240 Løgumkloster

2A.1 Både private og erhvervsdrivende har mulighed for at indlevere varer til auktion enten i åbningstiden eller efter forudgående aftale hos Auktionshuset Sønderjylland's lokation i Løgumkloster.

2A.2 Indleverede varer må ikke være behæftet med restgæld, herunder underpant, ejendomsforbehold eller udlæg, og skal overholde gældende lovgivning. I tilfælde af tvivl om varernes juridiske status forbeholder Auktionshuset Sønderjylland sig retten til at kontakte relevante myndigheder, herunder banker eller politiet, uden forudgående varsel.

2A.3 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at afvise varer, der ikke opfylder fastsatte kvalitetsstandarder eller er i strid med gældende lovgivning og regulativer.

2A.4 Ved indlevering af varer forventes det, at de præsenteres på en egnet måde, være rengjorte og være i funktionsdygtig stand.

2A.5 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig desuden retten til at pålægge et håndteringsgebyr for bortskaffelse af varer af utilfredsstillende kvalitet, i samråd med sælgeren.

2A.6 Ved indlevering af køretøjer forventes det, at relevante dokumenter såsom registreringsattester ledsager indleveringen.

 

§ 2 B. Auktion på anden adresse

2B.1 I tilfælde af et større antal varer eller aktiver med en samlet værdi på mindst 25.000 kr., eller større maskiner og materiel, som ikke umiddelbart kan transporteres til Auktionshuset Sønderjylland's lokation i Løgumkloster, er det muligt at kontakte Auktionshuset via telefon eller e-mail. Her kan en kort beskrivelse af varerne og vedhæftede billeder gives.

2B.2 Efter modtagelse af henvendelsen vil Auktionshuset Sønderjylland foretage en skriftlig eller telefonisk vurdering af varerne. Alternativt vil en af Auktionshuset Sønderjylland's personale besøge det sted, hvor varerne opbevares.

2B.3 Det vil blive vurderet, om varerne er egnede til auktion, en forventet mindstepris vil blive fastsat, og vilkårene for auktionen vil blive diskuteret.

2B.4 I tilfælde af aftale om at oprette en eller flere auktioner vil Auktionshuset Sønderjylland og sælgeren aftale et passende tidspunkt for et besøg af Auktionshuset Sønderjylland's personale på stedet, hvor varerne opbevares. Varerne vil blive registreret i Auktionshuset Sønderjylland's online auktionsplatform, billeder vil blive taget, og alle relevante oplysninger vil blive angivet for at sikre en succesfuld auktion.

2B.5 Der vil blive planlagt et tidspunkt for afhentning af købte varer, og i visse tilfælde vil der være mulighed for besigtigelse for interesserede købere i en begrænset tidsperiode.

2B.6 Efter afslutningen af auktionen vil køberne modtage fakturaer. Adressen kan kun udleveres, når køberne har betalt deres fakturaer. Under udleveringen af varerne vil en repræsentant fra Auktionshuset Sønderjylland være til stede, medmindre der er truffet andre aftaler.

 

§ 3. Vurdering og Prissætning

3.1 Sælgeren har beføjelse til at specificere en skarp mindstepris for de indsendte varer, baseret på en kollaborativ vurdering mellem sælger og Auktionshuset Sønderjylland.

3.2 Fastsættes en mindstepris, kan der forekomme en margin på op til 5% af mindsteprisen ved salg på auktion.

3.3 Ved undladelse af angivelse af en mindstepris vil varen blive solgt til det højeste bud opnået på auktionen.

 

§ 4. Auktion

4.1 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at organisere og sammensætte

de indsendte varer på auktionen, medmindre andet er aftalt med sælgeren. Beslutningen om afholdelse af online eller fysiske auktioner er ligeledes underlagt auktionshusets skøn.

4.2 Varerne vil blive præsenteret til auktion inden for en måned efter modtagelse.

4.3 Auktionshuset Sønderjylland påtager sig ikke ansvar for levering af historisk information vedrørende de indsendte varer. Det er sælgerens ansvar at monitorere hjemmesiden.

4.4 Varerne kan auktioneres op til tre gange, hvorefter Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at reducere mindsteprisen og ændre sammensætningen af partiet.

4.5 Ved en større mængde varer forventes en længere omsætningsperiode.

4.6 Når en vare er indsendt til auktion, kan den ikke tilbagetrækkes før den har været på auktion mindst 3 gange. I tilfælde af tilbagetrækning pålægges et gebyr svarende til 5% af mindsteprisen, dog minimum 250 kr.

4.7 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionsperioden eller annullere auktionen ved mistanke om misbrug, fejl, tekniske problemer eller andre relevante hensyn.

 

§ 5. Salær og Gebyrer

5.1 Sælgeren betaler et salær til Auktionshuset Sønderjylland svarende til 20% + moms af den opnåede budsum per vare. Ved varer med en værdi over 50.000 kr. anmodes om kontakt til Auktionshuset.

5.2 Ved manglende salg påløber ingen omkostninger for sælgeren.

5.3 Sælgeren har mulighed for at byde på egne varer under auktionen, dog med undtagelse af denne praksis. Hvis dette er tilfældet, pålægges sælgeren det fulde salær beløb angivet på fakturaen.

 

§ 6. Betaling

6.1 Sælgeren modtager en foreløbig opgørelse på første hverdag efter auktionen, som inkluderer en oversigt over solgte varer og budsum.

6.2 Mellem 18 og 21 dage efter auktionens afslutning, modtager sælgeren en kreditnota, under forudsætning af at både sælger og køber har opfyldt deres forpligtelser. Kreditnotaen inkluderer en oversigt over solgte varer og budsum, beregnet i henhold til sælgersalæret.

6.3 Betaling foretages inden for 1-3 hverdage efter modtagelse af kreditnotaen.

6.4 Sælgersalæret fratrækkes ved betalingen til den bankkonto, som sælger har angivet i salgsaftalen.

 

§ 7. Ansvar og Forsikring

7.1 Sælgeren har pligt til at sikre egne varer og informere eget forsikringsselskab om varernes placering.

7.2 Auktionshuset Sønderjylland træffer alle nødvendige forholdsregler for at beskytte de indsendte varer. Dog påtager Auktionshuset Sønderjylland sig ikke ansvar for skader eller tab, der måtte opstå under indleveringsprocessen, opbevaring eller auktion.

7.3 Sælgeren er ansvarlig for korrekte oplysninger vedrørende momsfritagelse af varer, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

§ 8. Aftale om Fortrolighed

8.1 Auktionshuset Sønderjylland respekterer og håndterer personlige oplysninger i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning for at bevare fortrolighed.

 

§ 9. Tvister og Klager

9.1 Eventuelle tvister eller klager skal indgives skriftligt og vil blive behandlet i henhold til Auktionshuset Sønderjylland's klageprocedure.

 

§ 10. Ændringer i Vilkår og Betingelser

10.1 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser med rimelig varsel.

 

§ 11. Accept

11.1 Ved indsendelse af varer til auktion erklærer sælgeren hermed, at de har læst og forstået ovenstående vilkår og betingelser, og accepterer at indsende deres varer til auktion i overensstemmelse hermed.

 

§ 12. Lov og Værneting

12.1 Tvister i henhold til disse betingelser afgøres i henhold til dansk lovgivning og ved retten i Sønderborg.

 

§ 13. Kontaktinformationer

Auktionshuset Sønderjylland

Pia Dyring Lassen

Vinumvej 3, 6240 Løgumkloster

CVR. NR.: 38232266

Telefon: +45 29411471

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.