Vilkår for salg hos Auktionshuset Sønderjylland

 

 

1. Registrering

1.1 For at sælge varer på vores online auktioner skal du være myndig og registreret som bruger.

1.2 Vi har brug for dine personoplysninger til identifikation og kommunikation med dig som sælger af varen.

1.3 Oplysningerne registreres kun hos Auktionshuset Sønderjylland, hvor de gemmes de lovpligtige 5 år, ikke videregives til tredjemand og er omfattet af Auktionshuset Sønderjyllands dataansvar. Der hverken indhentes eller registreres personfølsomme oplysninger.

1.4 Du er ansvarlig for at indtaste korrekte oplysninger.

 

2. Indlevering af Varer i 6240 Løgumkloster eller Auktion på anden adresse

2.1 Hos Auktionshuset Sønderjylland forstår vi, at hver situation kan være unik, og at vores sælgers behov er varierende. Derfor tilbyder vi dig muligheden for at vælge den mest bekvemme måde at sætte dine varer til auktion på, enten at indlevere dem på vores adresse i Løgumkloster eller ved at arrangere auktion på en anden adresse.

 

2 A. Indlevering af Varer i 6240 Løgumkloster

2A.1 Varer kan indleveres af både private og erhvervsdrivende til vores auktion i åbningstiden eller efter forudgående aftale.

2A.2 Alle indleverede varer skal være frie for restgæld, inklusive underpant, ejendomsforbehold, og udlæg, og overholde gældende lovgivning. Ved tvivl om varernes lovlighed forbeholder vi os retten til at kontakte relevante myndigheder, såsom banker eller politiet, uden yderligere varsel.

2A.3 Vi forbeholder os retten til at afvise varer, der ikke lever op til vores kvalitetsstandarder eller er i strid med gældende love og regulativer. 2A.4 Varerne skal være præsentable, rengjorte, og i funktionsdygtig stand.

2A.5 Vi forbeholder os også retten til at opkræve håndteringsgebyr for bortskaffelse af varer i ringe stand i aftale med dig.

2A.6 Ved indlevering af køretøjer skal registreringsattester og andre relevante dokumenter medfølge.

 

2 B. Auktion på anden adresse

2B.1 Hvis du har en større mængde af varer eller aktiver med en samlet værdi på mindst 25.000 kr. eller større maskiner og materiel, der ikke nemt kan transporteres til vores auktionsadresse i Løgumkloster, kan du kontakte os via telefon eller e-mail. Her kan du give en kort beskrivelse af varerne og vedhæfte billeder.

2B.2 Efter at have modtaget din henvendelse vil vi vurdere varerne skriftligt eller via telefon. Ellers vil en af vores medarbejdere vil besøge stedet, hvor varerne er opbevaret.

2B.3 Vi vil vurdere, om varerne er velegnede til auktion, fastlægge en forventet mindstepris og diskutere vilkårene.

2B.4 Hvis vi sammen bliver enige om at oprette en eller flere auktioner, aftaler vi et tidspunkt, hvor et team af medarbejdere vil besøge stedet i en hel eller halv dag, afhængigt af mængden af varer. Vi vil oprette varerne i vores online auktionssystem, tage billeder, og fastlægge alle relevante oplysninger for en vellykket auktion.

2B.5 Vi vil planlægge et udleveringstidspunkt, hvor købere kan afhente deres varer. I nogle tilfælde kan der også arrangeres besigtigelse for interesserede købere i nogle timer, hvis det er muligt.

2B.6 Når auktionen er afsluttet, vil købere modtage fakturaer. Varerne kan kun udleveres, når køberne har betalt deres fakturaer, medmindre der er indgået andre aftaler. Ved udlevering er en af vores medarbejdere til stede, medmindre andet er aftalt.

 

3. Vurdering og Prissætning

3.1 Som sælger har du mulighed for at angive en mindstepris for de indleverede varer, baseret på en fælles vurdering mellem sælger og Auktionshuset Sønderjylland.

3.2 Du har ret til at acceptere eller afvise den fastsatte mindstepris. Ved afvisning af prisen kan du vælge at tage varerne retur.

3.3 Hvis der ikke angives en mindstepris, kan Auktionshuset Sønderjylland fastsætte en mindstepris svarende til ca. 30% af den vejledende udsalgspris.

3.4 Der kan forekomme reguleringer på mindsteprisen på 0,05%.

 

4. Auktion

4.1 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at organisere og sammensætte de indleverede varer på auktionen, medmindre andet er aftalt med sælgeren. Beslutningen om at afholde online eller fysiske auktioner er også på auktionshusets skøn.

4.2 Varerne vil blive sat på auktion inden for en måned fra modtagelsen.

4.3 Auktionshuset Sønderjylland er ikke ansvarlig for at levere historisk information om de indleverede varer. Det er sælgerens ansvar at overvåge vores hjemmeside.

4.4 Varerne kan auktioneres op til tre gange. Herefter kan Auktionshuset Sønderjylland sænke mindsteprisen, og indholdet af partiet kan ændres. 

4.5 Når en vare er indleveret til auktion, kan den ikke trækkes tilbage, indtil den har været på auktion mindst 3 gange, men hvis dette dog er tilfældet, betales et gebyr på 5% af mindsteprisen men minimum 250kr.

4.6 Ved indlevering af større mængder varer forventes en længere omsætningsperiode.

4.7 Når varer er tilmeldt auktionen, kan de ikke trækkes tilbage i den periode.

4.8 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionsperioden eller annullere auktionen ved mistanke om misbrug, fejl, tekniske problemer eller andre relevante forhold.

 

5. Salær og gebyrer

5.1 Sælgeren betaler et salær til Auktionshuset Sønderjylland svarende til 20% + moms af den opnåede budsum pr. vare (dog maksimalt 5.000 kr. pr. vare). 

5.2 Det er under en auktion muligt for dig som sælger at byde på egne varer, men dette tillades IKKE. Hvis du dog kommer til at byde varen hjem, skal du betale det samlede salærbeløb på fakturaen.

5.3 Bliver varerne ikke solgt, skal du ikke betale salær til os.

 

6. Betaling

6.1 Varen eller varerne sælges til højeste budgiver på auktionen.

6.2 Sælgeren modtager en foreløbig opgørelse den første hverdag efter auktionen, som indeholder en opgørelse over solgte varer og budsum. 18-21 efter endt auktion modtager sælger en kreditnota, forudsat at både du og køber har opfyldt jeres forpligtelser. Kreditnota indeholder en opgørelse over solgte varer og budsum udregnet efter sælgersalær. Afregning sker inden for 1-3 hverdage efter modtagelse af kreditnota.

6.3 Sælgersalæret fratrækkes ved afregningen til den bankkonto, som sælger har oplyst i salgsaftalen.

 

7. Ansvar og Forsikring

7.1 Vi træffer alle rimelige forholdsregler for at beskytte de indleverede varer. Dog påtager vi os ikke ansvar for skader eller tab, der måtte opstå under indleveringsprocessen, opbevaring eller auktion. Sælgere opfordres til at sørge for deres egen forsikring af de indleverede varer og informere deres eget forsikringsselskab om stedet for auktionen. 

7.2 Sælgeren bærer ansvaret for at sikre, at oplysningerne omkring momsfrihed for varen er korrekte og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

8. Aftale om Fortrolighed

8.1 Vi respekterer og håndterer dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning for at opretholde fortrolighed.

 

9. Tvister og Klager

9.1 Eventuelle tvister eller klager skal indgives skriftligt og vil blive behandlet i overensstemmelse med vores klageprocedure.

 

10. Ændringer i Vilkår og Betingelser

10.1 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser med rimelig varsel.

 

11. Underskrift og Accept

11.1 Ved indlevering af varer til auktion erklærer jeg hermed, at jeg har læst og forstået de ovenstående vilkår og betingelser, og jeg accepterer at indlevere mine varer til auktion i overensstemmelse hermed.

 

12. Lov og Værneting

12.1 Hvis der opstår en tvist i henhold til disse betingelser, afgøres den ved dansk ret og ved retten i Sønderborg.

 

13. Kontaktinformationer

Auktionshuset Sønderjylland

Pia Dyring Lassen

Vinumvej 3, 6240 Løgumkloster

CVR. NR.: 38232266

Telefon: +45 29411471

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.