Før du registrerer dig og afgiver bud på vores online auktioner, anbefaler vi at gennemgå og forstå vores auktionsbetingelser omhyggeligt.

Dette er afgørende for at sikre en gnidningsfri handel og en positiv oplevelse. Ved at oprette en profil og deltage i auktionerne accepterer du vores vilkår og betingelser.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår og betingelser uden varsel. Det er dit ansvar at holde dig opdateret med eventuelle ændringer.

 

§ 1. Forord

1.1 Samtlige salg på Auktionshuset Sønderjyllands online auktionsplatform er underlagt gældende dansk lovgivning.

1.2 Disse auktionsvilkår er bindende for alle, uanset om man handler som erhvervsdrivende eller forbruger. Dog er fortrydelsesretten kun gældende for forbrugere.

1.3 En forbruger defineres som en person, der køber varer primært til personlig brug, mens en erhvervsdrivende erhverver varer med henblik på videresalg og forventet profit.

 

§ 2. Registrering

2.1 For at deltage i vores online auktioner skal kunden være myndig og have oprettet en brugerprofil.

2.2 Personoplysninger kræves til identifikation og kommunikation med den vindende byder.

2.3 Oplysningerne registreres kun hos Auktionshuset Sønderjylland i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og opbevares i de lovmæssige 5 år. De deles ikke med tredjeparter og er underlagt Auktionshuset Sønderjyllands databeskyttelsesansvar.

2.4 Det er brugerens ansvar at indtaste korrekte oplysninger.

 

§ 3. Varebeskrivelser og billeder

3.1 Vores team består af eksperter inden for forskellige felter, der arbejder dedikeret på at præsentere de varer, der kommer på vores auktioner. Der tages flere billeder fra forskellige vinkler med forsøg på at fange alle detaljer. 

3.2 Vi stræber efter at levere nøjagtige beskrivelser og vurderinger af hver vare i vores katalog, men det skal dog bemærkes, at selv med vores ekspertise er det umuligt at have omfattende viden om alle varer, der kommer på auktion. Nogle varer kan have en kompleks historie, sjældne egenskaber eller anden relevant viden, der ikke altid er let tilgængelig, og der kan forekomme uforudsete fejl eller aspekter ved en vare, som kan være vanskelige at opdage.

 

§ 4. Budgivning og misligholdelse

4.1 Ethvert afgivet bud på en auktion er bindende, når det er bekræftet og registreret på hjemmesiden.

4.2 Hvis en byder har afgivet et åbenlyst fejlagtigt bud, opfordres de til at informere os hurtigst muligt før auktionen afsluttes. Dette giver os mulighed for at lade andre byde på varen. Vi forbeholder os retten til at registrere gentagne fejl i brugerens historik og i tilfælde af gentagne fejl at blokere brugeren.

4.3 Den misligholdende auktionsvinder er forpligtet til at godtgøre Auktionshuset Sønderjylland differencen i både budsum og salær, i forhold til den pris genstanden opnår hos næsthøjeste bud eller tredjemand, plus et tillæg på 10 %.

4.4 Såfremt næsthøjeste bud eller tredjemand afviser at aftage auktionsgenstanden, og auktions-genstanden derfor på ny skal bortauktioneres, er den misligholdende auktionsvinder forpligtet til at dække alle rimelige omkostninger hertil.

4.5 Sælges varen til en højere pris, har den oprindelige ejer ingen krav på overskuddet.

4.6 Vi forbeholder os retten til at udelukke misligholdende bydere fra vores auktioner og nægte dem adgang i fremtiden.

4.7 Når en byder handler på vegne af andre, hæfter de som kautionist.

 

§ 5. Paller, pallerammer og opbevaringskasser

5.1 Paller, pallerammer og opbevaringskasser, som varerne eventuelt kan være placeret i, medfølger ikke medmindre andet er angivet i varebeskrivelsen.

 

§ 6. Salær og Gebyrer

6.1 En budberegner vises, når der afgives et bud, og præcist beregner det samlede beløb, der skal betales, herunder budsum, salær, deklarationsgebyr og moms. Dette beløb skal bekræftes, før buddet endeligt registreres.

6.2 Der pålægges et auktionsgebyr på 15% eksklusive moms af budsummen (dog minimum 150 kr. pr. vare). Hvis varen er momsfri, pålægges ingen moms på budsummen. Hvis varen derimod er momsregistreret, pålægges budsummen moms. Salæret er altid momsbelagt. Derudover pålægges et deklarationsgebyr på 2,7%.

6.3 For personbiler, motorcykler, private trailere og campingvogne er det maksimale salær 3.600 kr.

 

§ 7. Udenlandske Auktionskøbere

7.1 I overensstemmelse med gældende lovgivning skal erhvervsdrivende auktionskøbere i EU betale dansk moms, medmindre de kan dokumentere eksport af varerne fra Danmark indenfor 14 dage efter auktionen og besidder et gyldigt eksportmomsnummer.

7.2 Det påhviler auktionskøberen at sikre, at det eksportmomsnummer, der anvendes, er lovligt og gyldigt, før de deltager i auktionen.

7.3 I tilfælde af manglende gyldighed af eksportmomsnummeret skal auktionskøberen betale dansk moms i henhold til gældende lovgivning.

7.4 For erhvervsdrivende og private forbrugere uden for EU gælder der ikke krav om dansk moms i overensstemmelse med lovgivningen.

 

§ 8. Betaling

8.1 På den første arbejdsdag efter afslutningen af auktionen fremsendes der en bekræftelsesmail til auktionskøberen, hvori der medsendes en faktura med angivelse af betalingsbetingelserne i overensstemmelse med Auktionshuset Sønderjyllands vilkår og gældende lovgivning.

8.2 Betaling for de købte varer skal ske ved bankoverførsel eller MobilePay. Kontanter eller dankortbetalinger accepteres udelukkende ved personlig afhentning af varerne på Auktionshuset Sønderjyllands lokation i Løgumkloster.

8.3 Varerne udleveres først, når betalingen er registreret på Auktionshuset Sønderjyllands konto i henhold til de fastsatte betalingsvilkår.

8.4 Auktionshuset Sønderjylland administrerer betalinger cirka én gang dagligt i overensstemmelse med lovgivningen og kontrakten mellem parterne.

8.5 Ved køb af flere varer fra samme auktion vil disse varer blive sammenfattet på én faktura som et samlet køb, jf. gældende lovgivning.

8.6 Efter generering af en faktura i systemet forbeholder Auktionshuset Sønderjylland sig ret til ikke at ændre eller opdele denne. Eventuelle ændringer eller opdeling vil medføre et håndteringsgebyr på 750 kr.

8.7 Auktionshuset Sønderjylland efterlever bestemmelserne i hvidvaskloven vedrørende modtagelse af kontante betalinger, som fastsat i lovgivningen.

 

§ 9. Afhentning

9.1 Varerne udleveres udelukkende mod fremvisning af fakturanummeret, og det er auktionskøberens ansvar at overholde de aftalte udleveringsdatoer samt -tidspunkter.

9.2 Ved udlevering af varer på andre adresser end Auktionshuset Sønderjyllands lokalitet i Løgumkloster kan særlige forhold gælde.

9.3 For varer, der kræver demontering, kan der efter aftale gives længere tid til afhentning. Køberen påtager sig ansvaret for at sikre, at demonteringen foretages i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

9.4 Auktionshuset påtager sig intet ansvar for eventuelle skader i forbindelse med læsning og aflæsning.

9.5 Ved afhentning af en vare påhviler det auktionskøberen at sikre, at varen stemmer overens med den beskrivelse og de billeder, der blev vist på auktionen. Eventuelle afvigelser eller uoverensstemmelser bør straks rapporteres til Auktionshuset Sønderjylland ved afhentning. Efter afhentning påtager auktionskøberen sig ansvaret for varen, og eventuelle efterfølgende krav vil ikke blive accepteret.

9.6 Eventuelle beskadigelser, der opstår under afhentning og transport af de købte varer, skal betales af auktionskøberen eller udbedres for dennes regning.

9.7 Manglende afhentning af en købt vare indenfor den aftalte afhentningsperiode på Auktionshuset Sønderjyllands lokation, uden aftale om senere afhentning, vil medføre et gebyr på 100 kr. pr. uge pr. vare/palle (250 kr. for køretøjer eller lignende). Der kan desuden opkræves yderligere gebyrer for håndtering af varen. Uafhentede varer, der skal bortskaffes på en losseplads, vil blive bortskaffet for auktionskøberens regning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

§ 10. Pålæsning ved udlevering

10.1 Auktionshuset Sønderjylland leverer varer til kantstenen ved porten og stiller palleløfter til rådighed. Såfremt Auktionshuset Sønderjylland assisterer med håndtering og læsning af varerne, sker dette på auktionskøberens risiko. Enhver skade på varerne i forbindelse hermed påhviler alene auktionskøberen. I tilfælde af skader på bygninger påhviler det auktionskøberen at genetablere disse i henhold til gældende lovgivning.

 

§ 11. Fragt:

11.1 Auktionshuset Sønderjylland tilbyder at arrangere forsendelse af de fleste varer fra deres adresse i 6240 Løgumkloster gennem velrenommerede fragtfirmaer som DAO, GLS, Bring, PostNord og Brink Transport, alt efter varernes størrelse og vægt. 

11.2 Fragtomkostninger påhviler auktionskøberen i overensstemmelse med kontraktlige vilkår og gældende lovgivning. 

11.3 Auktionshuset Sønderjylland påtager sig ansvaret for forsvarlig pakning og forsendelse af varerne i overensstemmelse med de krav, der stilles. Det bemærkes, at visse skrøbelige varer muligvis ikke kan sendes forsvarligt, og Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at nægte at sende sådanne varer.

11.4 Ved anmodning om forsendelse vil Auktionshuset Sønderjylland foretage pakning, måling og vejning af varerne, hvorefter der udarbejdes en separat fragtfaktura. Efter modtagelse af betaling afsendes varerne. 

11.5 Auktionshuset Sønderjylland bestræber sig på at håndtere fragt 1-2 gange om ugen.

11.6 I tilfælde af, at varerne er for store eller tunge til at opfylde kravene fra de nævnte fragtfirmaer, opfordres auktionskøberen til selv at arrangere forsendelse. Det er dog vigtigt at informere Auktionshuset Sønderjylland om disse planer, således at udleveringen kan koordineres.

11.7 Vedrørende særligt store eller tunge varer, såsom maskiner, entreprenørmateriel, biler, specialtransport og lignende, anbefales det, at auktionskøberen selv arrangerer forsendelse.

 

§ 12. Køretøjer med Nummerplader og/eller pant

12.1 Såfremt auktionsgenstanden er et registreret motorkøretøj med nummerplader, er det tilladt at beholde nummerpladerne, under forudsætning af at omregistreringen af køretøjet sker samtidig med afhentningen.

12.2 Salg af køretøjer uden nummerplader vil være angivet i auktionskataloget.

12.3 Alle gebyrer og omkostninger i forbindelse med omregistreringen afholdes af auktionskøberen.

12.4 I tilfælde af køretøjer registreret i Centralregistret for motorkøretøjer (CRM) kan der være tinglyst pant. Auktionshuset Sønderjylland foretager altid en undersøgelse heraf og sikrer, at eventuel pant slettes ved salget. Det bemærkes dog, at panthavere sjældent sletter en pant, før de modtager betaling for salget, hvilket medfører en forventet annulleringstid på 2-3 måneder for auktionskøberen, jf. gældende lovgivning. I sjældne tilfælde, såsom ved tvangsauktioner gennem fogedretten, kan annulleringstiden være 4-5 måneder.

 

§ 13. Overgang af risiko

13.1 Auktionskøberen påtager sig risikoen for auktionsvaren fra det tidspunkt, hvor de annonceres som den vindende køber.

13.2 Ved behov for demontering eller fjernelse af en vare sker dette på auktionskøberens egen risiko og for egen regning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

13.3 Auktionskøberen har ansvaret for at sikre, at de købte effekter og udstyr overholder alle gældende love og regler, samt at de nødvendige tilladelser er indhentet, før de tages i brug.

 

§ 14. Fortrydelsesret

14.1 Som forbruger har kunden 14 dages fortrydelsesret, der gælder fra den dag, varen modtages/afhentes.

14.2 Kunden skal straks og senest inden udløbet af fortrydelsesfristen skriftligt og tydeligt underrette Auktionshuset Sønderjylland om ønsket om fortrydelse. Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at registrere denne handling i kundens brugerhistorik, og gentagne fortrydelser kan resultere i blokering.

14.3 Ønsker kunden at udøve fortrydelsesretten, kan det enten gælde hele fakturaen eller intet, da det anses for et samlet køb. Det bemærkes, at Auktionshuset Sønderjylland ikke har mulighed for at ændre en faktura. Ønskes ændringer eller opdeling, pålægges der et håndteringsgebyr på 750 kr.

14.4 Der gives yderligere 14 dage til at returnere varen til Auktionshuset Sønderjylland, medmindre andet er aftalt skriftligt.

14.5 Eventuelle omkostninger forbundet med returnering af købte varer påhviler kunden.

14.6 Kunden hæfter for enhver forringelse af varens værdi ud over det, der er nødvendigt for at fastslå dens art og egenskaber. Auktionshuset forbeholder sig retten til at modregne værdiforringelsen i det refunderede beløb i overensstemmelse med Købelovens regler.

14.7 Tilbagebetaling af købesummen vil finde sted senest 14 dage efter modtagelsen af den returnerede vare. Auktionshuset forbeholder sig ret til at tilbageholde købesummen, indtil dokumentation for returneringen foreligger.

 

§ 15. Fortrydelsesret for erhvervskunder

15.1 Erhvervskunder har ikke ret til fortrydelsesret i henhold til gældende lovgivning.

 

§ 16. Ændringer, fejl og tekniske problemer i auktioner

16.1 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at foretage ændringer i auktionskataloget, herunder at fjerne varer fra auktionen. Der tages forbehold for stavefejl, skrivefejl, fejlagtige oplysninger om antal, mål, vægt, kapacitet og momsklassificering. Der kan forekomme unøjagtigheder i varebeskrivelserne. 

16.2 Auktionshuset Sønderjylland fraskriver sig ethvert ansvar for systemfejl eller andre tekniske problemer, der måtte påvirke auktionssystemet og budgivningen.

 

§ 17. Tyveri eller sabotage

17.1 Enhver form for tyveri eller sabotage vil medføre politianmeldelse og udelukkelse fra Auktionshuset Sønderjyllands auktioner.

 

§ 18. Datahåndtering

18.1 Auktionshuset Sønderjylland respekterer brugernes privatliv og beskytter deres data i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser. Ved registrering og deltagelse i auktioner accepterer kunden Auktionshuset Sønderjyllands databehandlingspraksis.

18.2 Personoplysninger, der indsamles under registrering og budgivning, opbevares fortroligt og anvendes kun til formål relateret til auktioner. Disse oplysninger deles ikke med tredjeparter uden kundens samtykke, medmindre påkrævet af dansk lovgivning.

18.3 Oplysningerne opbevares og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og krav, og gemmes i overensstemmelse med de gældende lovkrav.

18.4 Det er kundens ansvar at sikre korrekte og opdaterede oplysninger ved registrering og opdatering af brugeroplysninger.

18.5 Auktionshuset Sønderjylland træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundernes data mod uautoriseret adgang eller tab, men påtager sig ikke ansvar for sådanne hændelser eller tekniske fejl.

18.6 Ved at deltage i auktioner giver kunden samtykke til at modtage kommunikation fra Auktionshuset Sønderjylland i form af auktionsrelaterede meddelelser, opdateringer og fakturaer via e-mail.

18.7 Kunden har ret til at anmode om indsigt i de personlige oplysninger, der opbevares, samt ret til at få rettet eventuelle unøjagtigheder. Eventuelle spørgsmål vedrørende databehandlingen kan rettes til Auktionshuset Sønderjyllands administration.

 

§ 19. Ophavsret og Immaterielle Rettigheder

19.1 Auktionshuset Sønderjylland anerkender og respekterer grundlæggende principper om ophavsret og immaterielle rettigheder. Alt indhold på Auktionshuset Sønderjyllands hjemmeside, herunder tekst, billeder, videoer og grafik, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Dette intellektuelle ejendomsindhold tilhører enten Auktionshuset Sønderjylland selv eller dets samarbejdspartnere og licenshavere.

19.2 Enhver form for brug, kopiering, reproduktion eller distribution af dette indhold uden udtrykkelig tilladelse er strengt forbudt. Ønsker en tredjepart at anvende noget af dette indhold, skal vedkommende kontakte Auktionshuset Sønderjylland for at indhente den nødvendige tilladelse.

 

§ 20. Markedsføringslov

20.1 Auktionshuset Sønderjylland er underlagt gældende markedsføringslove og regulativer, hvorved det forpligter sig til at give nøjagtige og rettidige oplysninger på dets hjemmeside.

20.2 Auktionshuset Sønderjylland garanterer, at dets markedsføring er ærlig og ikke-vildledende. Endvidere anerkender Auktionshuset Sønderjylland kundens rettigheder, herunder retten til at tilbagekalde sit samtykke til markedsføring.

 

§ 21. Forretningsvilkår og Betingelser for Brugen af Auktionshuset Sønderjyllands Hjemmeside

21.1 Ved at besøge og anvende Auktionshuset Sønderjyllands hjemmeside accepterer kunden de angivne brugsbetingelser. Disse vilkår regulerer kundens adfærd og interaktion på hjemmesiden.

21.2 Auktionshuset Sønderjylland bestræber sig på at levere nøjagtige oplysninger, men kan ikke garantere fuldstændig nøjagtighed. Auktionshuset Sønderjylland påtager sig ikke ansvar for tab, skade eller ulemper, som kunden måtte pådrage sig som følge af brugen af dets hjemmeside eller de tilgængelige oplysninger.

21.3 Hjemmesiden kan indeholde links til tredjepartswebsteder, som udelukkende tjener som reference og ikke udgør en godkendelse af indholdet på disse websteder. Auktionshuset Sønderjylland påtager sig ikke ansvar for tredjepartswebsteder eller deres indhold.

21.4 Auktionshuset Sønderjyllands håndtering af persondata og brug af cookies reguleres af dets fortrolighedspolitik. Ved brugen af hjemmesiden accepterer kunden dets politikker vedrørende persondata og cookies.

 

§ 22. Lov og Værneting

22.1 Enhver tvist i henhold til disse betingelser afgøres i overensstemmelse med dansk ret og ved retten i Sønderborg.

 

§ 23. Kontaktinformationer

Auktionshuset Sønderjylland
Pia Dyring Lassen
Vinumvej 3, 6240 Løgumkloster
CVR. NR.: 38232266
Telefon: +45 29411471
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

For yderligere spørgsmål, bedes henvendelse rettes til administrationen.