§ 1. Forord:

1.1 Ethvert salg på Auktionshuset Sønderjyllands fysiske auktioner afholdes efter dansk lovgivning.

§ 2. Registrering, data m.v.:

2.1 For at kunne deltage i budgivning kræver det forudgående køberregistrering. Dette kan ske online eller i administrationen på auktionsdage. Endelig køberregistrering er betinget af forevisning af gyldig legitimation. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering.

2.2 Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750,- kr. (+ moms for byder bosiddende i Danmark).

2.3 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registreringen – herunder telefonnummer, adresse, cvr. nummer m.m. Hvis Auktionshuset Sønderjylland vurderer, at der er useriøse brugere registreret i vores system, forbeholder Auktionshuset Sønderjylland sig retten til at udelukke disse. Auktionshuset Sønderjylland kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en købers byderkonto og lukke for videre handel med Auktionshuset Sønderjylland.

§ 3. Færdsel på auktionsområdet:

3.1 Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

§ 4. Forhåndsbud:

4.1 Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man give forhåndsbud. Dette kan ske på Auktionshuset Sønderjyllands hjemmeside inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver auktion. Forhåndsbud kan også gives på auktionsdagen enten pr. telefon eller i administrationen på auktionsdagen. Auktionshuset Sønderjylland byder på vegne af højeste forhåndsbud til dette enten har vundet auktionen eller er blevet overbudt.

4.2 Det er altid byder i salen, der har forkøbsret. Eksempel: Er der budt 1.000 kr. af forhåndsbyder på nettet, og der bliver budt 1.000 kr. på den fysiske auktion på selve auktionsdagen, er det altid buddet i hallen, som vinder. Vær opmærksom på, at buddet er bindende, og der er ikke fortrydelsesret. Kun vindende byder får besked på mail eller over telefonen, senest første hverdag efter auktionen. Forhåndsbyder skal være opmærksomme på afhentnings- og betalingsvilkår.

§ 5. Uoverensstemmelser vedrørende bud:

5.1 Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionarius, om der skal finde et nyt opråb sted. Andre uoverensstemmelser skal tages med auktionslederen umiddelbart efter auktionen er slut.

§ 6. Ændringer:

6.1 Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår.

6.2 Yderligere vilkår forbeholdes, derunder at køber i det mindste har budt den pris, som rekvirenten forud for auktionen i en skriftlig meddelelse til auktionslederen har stillet som vilkår for bortsalg.

§ 7. Paller og pallerammer:

7.1 Paller og pallerammer medfølger ikke.

§ 8. Risikoen for varen:

8.1 Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko.

§ 9. Handel på auktionsområdet:

9.1 Enhver handel på auktionsområdet skal registreres hos Auktionshuset Sønderjylland og pålægges salær i henhold til Auktionshuset Sønderjyllands auktionsbetingelser.

§ 10. Salær og gebyr:

10.1 Budsummen tillægges auktionssalær 15 % ekskl. moms af budsummen (dog minimum 150,- pr. enhed). Medmindre auktionsgenstanden er fritaget for moms, tillægges budsummen tillige moms, i henhold til enhver tid gældende regler. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 15 % salær = 1150 kr. + 2,7 % deklarationsgebyr = 31,05 kr., i alt 1181,05 kr. + 25 % moms = 1.476,31 kr.

§ 11. Moms:

11.1 Ved varer, der sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salær og gebyrer (eksempelvis personbiler og antikviteter). Det vil dog altid fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både budsum, salær og gebyrer.

§ 12. Udenlandske auktionskøbere:

12.1 For erhvervsdrivende (i.e. momsregistrerede) auktionskøbere bosiddende i EU pålægges budsummen og salæret dansk moms. Alle fakturaer vil således være momsbelagte, men den erhvervsdrivende køber har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt vedkommende har et eksportmomsnummer og indenfor 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter udføres af Danmark. Når dokumentationen er Auktionshuset Sønderjylland i hænde, kan der udstedes eksportfaktura uden moms til auktionskøber, hvorved det indbetalte momsbeløb refunderes, og der udskrives en kreditnota på den oprindelige faktura. Somdokumentation skal Auktionshuset Sønderjylland modtage fragtbrev, faktura el.lign. fra et fragtfirma eller anden behørig dokumentation på, at varen udføres af Danmark. Såfremt denne dokumentation ikke modtages, eller i tilfælde af at den erhvervsdrivende auktionskøber selv afhenter auktionsgenstanden, påhviler det den erhvervsdrivende auktionskøber at søge den danske moms refunderet hos de danske skattemyndigheder.

12.2 Det er den erhvervsdrivende auktionskøbers pligt at sikre sig, at eksportmomsnummeret er gyldigt inden budgivning. Auktionshuset Sønderjylland kontrollerer eksportmomsnummeret via VIES

12.3 Såfremt eksportmomsnummeret ikke er gyldigt, vil budsummen blive pålagt dansk moms.

12.4 For erhvervsdrivende auktionskøbere og private forbrugere udenfor EU vil der ikke blive pålagt dansk moms.

§ 13. Betaling:

13.1 Varerne betales i kontanter, med Dankort eller Visa på auktionsdagen. Ved betaling med Dankort skal billedlegitimation forevises.

13.2 Efter forudgående aftale kan betaling ske ved en bankoverførsel direkte til vores konto. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. Ønsker De at lave en overførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed.

§ 14. Ejendomsrettens overgang:

14.1 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto.

14.2 Ved betaling med kreditkort overgår ejendomsretten først til køber, når betalingen er indløst til kontanter.

14.3 Ved alt salg af køretøjer, biler, både, motorcykler og lignende bliver registreringsattesten først udleveret, efter beløbet er overført og bekræftet modtaget på Auktionshuset Sønderjyllands konto.

§ 15. Udlevering:

15.1 Ingen varer må forlade auktionsområdet uden, at de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen.

 § 16. Afhentning:

16.1 Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Auktionshuset Sønderjylland kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver, overgår sagen til inkasso uden varsel.

16.2 Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Auktionshuset Sønderjyllands anvisning.

16.3 Såfremt personale fra Auktionshuset Sønderjylland hjælper med håndtering og læsning, er det for købers ansvar. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres.

16.4 Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning.

16.5 Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, og der ikke er aftalt senere afhentning, koster det 100 kr. pr. uge pr. vare/palle (250 kr. for køretøjer o. lign). Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning.

§17. Køretøjer med nummerplader:

17.1 Hvis auktionsgenstanden er et registreret motorkøretøj med nummerplader, er det muligt at beholde nummerpladerne, såfremt omregistreringen af køretøjet sker før eller samtidig med afhentningen. Auktionskøberen skal kunne fremvise behørig dokumentation på omregistreringen. I modsat fald vil køretøjet blive udleveret uden nummerplader. Salg af køretøjer uden nummerplader vil være anført i auktionskataloget.

17.2 Alle gebyrer og omkostninger i forbindelse med omregistreringen afholdes af auktionskøber.

17.3 Personbiler, motorcykler, private trailer og campingvogne betales der maks. salær på 3.600 kr.

§ 18. Ibrugtagning af varer:

   18.1 Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav 
   forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente 
   tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive 
   rettighedshavere.

§ 19. Tyveri:

19.1 Alt tyveri meldes til politiet.

§ 20. Fortrydelsesret:

20.1 Der ydes ikke fortrydelsesret på fysiske auktioner, jf. auktionsloven.

§ 21. Kontaktinformationer:

Administration: Auktionshuset Sønderjylland v/ Pia Dyring Lassen, Vinumvej 3, 6240 Løgumkloster, CVR. NR.: 38232266

Telefon.: +45 4234 6370, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.