Inden du opretter en profil og afgiver dit bud på vores auktioner, vil vi gerne opfordre dig til omhyggeligt at gennemgå og forstå vores auktionsbetingelser. Dette er af stor betydning for at sikre en vellykket handel og en positiv oplevelse. Ved at oprette en profil og byde hos os, accepterer du vores vilkår og betingelser.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser uden varsel. Det er dit ansvar regelmæssigt at holde dig opdateret.

 

§ 1. Forord

1.1 Alle vores auktioner overholder dansk lovgivning.

 

§ 2. Deltagelse i Auktionen

2.1 For at byde på vores auktioner skal du først registrere dig som køber. Dette kan gøres online eller på selve auktionsdagen i vores administration. For at fuldføre din køberregistrering skal du vise gyldig legitimation. Når du vinder et bud, udsteder vi en faktura med de oplysninger, du har givet os under køberregistreringen.

2.2 Hvis du ønsker at ændre dine registreringsoplysninger efter at have vundet et bud, pålægger vi et administrationsgebyr på 750 kr. (plus moms for danske bydere).

2.3 Vi forbeholder os retten til at kontrollere brugerne, der registrerer sig hos os, herunder telefonnumre, adresser og CVR-numre. Bemærker vi brugere, der ikke opfører sig seriøst, forbeholder vi os retten til at udelukke dem fra vores auktioner. Vi kan også uden begrundelse lukke for en købers konto og forhindre yderligere handler med os.

 

§ 3. Sikkerhed på Auktionsområdet

3.1 Du er ansvarlig for din egen sikkerhed på auktionsområdet.

 

§ 4. Forhåndsbud

4.1 Hvis du ikke kan deltage personligt på auktionsdagen, har du mulighed for at afgive et online bud eller autobud. Dette kan gøres via vores hjemmeside inden den angivne sluttid på online auktionen.

4.2 På selve auktionsdagen kan du afgive forhåndsbud enten via telefon eller i administrationen. Vi vil byde på vegne af det højeste forhåndsbud, indtil enten dette bud vinder eller bliver overbudt.

4.3 Bydere i salen samt direkte telefonbydere har altid forkøbsret. Hvis der f.eks. er afgivet et forhåndsbud på 1.000 kr. online, og der bydes 1.000 kr. under den fysiske auktion på auktionsdagen, vil byderen i salen altid vinde. Vær opmærksom på, at bud på vores auktioner er bindende, og der er ingen fortrydelsesret. Vindende bydere vil blive informeret via e-mail eller telefon senest den første hverdag efter auktionen. Forhåndsbudsgivere skal være opmærksomme på vores betalings- og afhentningsvilkår.

 

§ 5. Tvister om Bud

5.1 Hvis der opstår tvivl om, hvem der har det højeste bud under auktionen, vil auktionarius afgøre, om en ny budrunde skal finde sted. Andre uoverensstemmelser skal drøftes med auktionslederen umiddelbart efter auktionens afslutning.

 

§ 6. Ændringer og Fejl

6.1 Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores auktioner og forbeholder os retten til at ændre vores auktioner med rimelig varsel.

6.2 Der kan også gælde yderligere vilkår, herunder krav om mindstepris, som rekvirenten har fastlagt før auktionen i en skriftlig meddelelse til auktionslederen.

 

§ 7. Paller, pallerammer samt opbevaringskasser

7.1 Paller, pallerammer og opbevaring, som varen eventuelt kan ligge i, medfølger ikke, medmindre andet er noteret i varebeskrivelsen.

 

§ 8. Ansvar efter Køb

8.1 Efter auktionens afslutning er det købers ansvar og risiko at tage varen i besiddelse.

 

§ 9. Handel på Auktionsområdet

9.1 Indbyrdes handler mellem bydere og/eller sælgere er ikke tilladt på auktionsområdet under fysiske auktioner. Opdages dette, pålægges salær i henhold til Auktionshuset Sønderjylland auktionsbetingelser.

 

§ 10. Salærer og gebyrer

10.1 Budsummen tillægges auktionssalær 15% +moms (dog minimum 150,- pr. enhed). Medmindre auktionsgenstanden er fritaget for moms, hvilket beskrives ved varen, tillægges budsummen moms, i henhold til enhver tid gældende regler. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr.

Eksempel: ved bud på 1000 kr. på en vare med moms + 15 % salær = 1150 kr. + 2,7 % deklarationsgebyr = 31,05 kr., i alt 1181,05 kr. + 25 % moms = 1.476,31 kr.

 

§ 11. Moms

11.1 Hvis varerne sælges i henhold til brugtmoms-reglerne, beregnes moms kun af salær og gebyrer (f.eks. personbiler og antikviteter). Det vil altid fremgå af auktionskataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er fritaget for moms. For varer, der sælges efter almindelige momsregler, beregnes moms både af budsum, salær og gebyrer.

 

§ 12. Udenlandske Auktionskøbere

12.1 Erhvervsdrivende auktionskøbere i EU skal betale dansk moms, medmindre de har et eksportmomsnummer og sender dokumentation for, at de eksporterer varerne fra Danmark inden for 14 dage efter auktionen.

12.2 Du skal sikre, at dit eksportmomsnummer er gyldigt, inden du byder.

12.3 Hvis dit eksportmomsnummer ikke er gyldigt, skal du betale dansk moms.

12.4 Uden for EU kræves der ikke dansk moms for erhvervsdrivende eller private forbrugere.

 

§ 13. Betaling

13.1 På auktionsdagen fremsendes en eller flere bekræftelser til auktionskøberen pr. mail. Mailen indeholder en faktura med gældende betalingsbetingelser.

13.2 Varerne betales via mobilepay, kontanter eller dankort på auktionsdagen.

13.3 Efter forudgående aftale kan betaling ske ved en bankoverførsel direkte til vores konto. Udenlandske købere kan benytte en direkte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen.

13.4 Varerne kan først udleveres, når betalingen er registreret på vores konto.

13.5 Foretages flere køb og disse noteres på samme regning, betragtes købene som et samlet køb.

13.6 Når en faktura er genereret i vores system, forbeholder vi os retten til ikke at ændre eller opdele den. Ønskes ændringer eller opdeling, pålægges der et håndteringsgebyr på 750 kr.

13.7 Auktionshuset Sønderjylland følger hvidvasklovens regler ift. modtagelse af kontant betaling.

 

§ 14. Overgang af Risiko

14.1 Du bærer risikoen for auktionsvaren fra det tidspunkt, hvor du annonceres som den vindende køber.

14.2 Hvis en vare skal demonteres eller fjernes, sker det på din egen risiko og for din egen regning.

14.3 Du er ansvarlig for at sikre, at de købte effekter og udstyr overholder alle gældende love og regler og at de nødvendige tilladelser er indhentet, inden de tages i brug.

 

§ 15. Udlevering

15.1 Varer må kun forlade auktionsområdet, medmindre de er blevet betalt. Du skal altid kunne vise en faktura for varerne ved udlevering.

15.2 Auktionshuset påtager sig intet ansvar i tilfælde af skader under på- og aflæsning.

15.3 Når du afhenter en vare, er det dit ansvar at tjekke, om varen stemmer overens med den beskrivelse og de billeder, der blev vist på auktionen. Eventuelle afvigelser eller uoverensstemmelser bør rapporteres til os ved afhentning. Køber påtager sig ansvaret for varen, når den er blevet afhentet, og eventuelle efterfølgende krav vil ikke blive accepteret.

15.4 Eventuelle beskadigelser, der opstår ved afhentning og transport af de købte varer, skal betales af køberen eller udbedres for køberens regning.

15.5 Hvis en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, og der ikke er aftalt senere afhentning, koster det 100 kr. pr. uge pr. vare/palle (250 kr. for køretøjer o. lign). Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning.

 

§ 16. Køretøjer med Nummerplader og/eller pant

16.1 Hvis auktionsgenstanden er et registreret motorkøretøj med nummerplader, er det muligt at beholde nummerpladerne, hvis omregistreringen af køretøjet sker samtidig med afhentningen.

16.2 Salg af køretøjer uden nummerplader vil være anført i auktionskataloget.

16.3 Alle gebyrer og omkostninger i forbindelse med omregistreringen afholdes af auktionskøber.

16.4 I tilfælde af køretøjer registreret i Centralregistret for motorkøretøjer (CRM) kan der være tinglyst pant. Vi undersøger altid dette og sørger for, at eventuel pant slettes ved salget. Det skal dog bemærkes, at panthavere (f.eks. bank, finansieringsinstitut, skat osv.) sjældent sletter en pant før de modtager betaling for salget. Køberen skal derfor forvente en aflysningstid på 2-3 måneder, og i sjældne tilfælde, f.eks. ved tvangsauktioner gennem fogedretten, kan aflysningstiden være 4-5 måneder.

 

§ 17. Ændringer, Fejl og Tekniske Problemer i auktioner

17.1 Auktionshuset Sønderjylland forbeholder sig retten til at ændrer i kataloget, herunder at lade varer udgå af auktioner. Auktionshuset Sønderjylland tager forbehold for stavefejl, skrivefejl, billedfejl, forkerte angivelser af antal, mål, vægt, kapacitet og momsstatus. Der kan forekomme unøjagtigheder i varebeskrivelser.

17.2 Auktionshuset Sønderjylland er ikke ansvarlig for eventuelle systemfejl eller andre tekniske forhold, som måtte påvirke auktionssystemet og budgivningen.

 

§ 18. Tyveri eller Sabotage

18.1 Tyveri eller sabotage medfører politianmeldelse og udelukkelse fra vores auktioner.

 

§ 19. Fortrydelsesret

19.1 Der er ingen fortrydelsesret ved fysiske auktioner i henhold til auktionsloven.

 

§ 20. Datahåndtering:

20.1 Auktionshuset Sønderjylland værner om brugernes data og respekterer privatlivets fred. Ved registrering som bruger og deltagelse i vores fysiske auktioner accepterer du vores databehandlingspraksis.

20.2 Personlige oplysninger, der indsamles under registrering og budgivning, opbevares fortroligt og anvendes kun til auktionsrelaterede formål. Disse oplysninger deles ikke med tredjeparter uden dit samtykke, medmindre det kræves af dansk lovgivning.

20.3 Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning samt DAC7-regler og gemmes i henhold til de lovpligtige 5 år.

20.4 Det er brugerens ansvar at give korrekte og opdaterede oplysninger ved registrering og ved enhver ændring af brugeroplysninger.

20.5 Auktionshuset Sønderjylland træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugernes data. Vi anvender kryptering og andre tekniske midler for at sikre datasikkerheden, men påtager os ikke ansvar for uautoriseret adgang til eller tab af data på grund af uforudsete hændelser eller tekniske fejl.

20.6 Ved at deltage i vores fysiske auktioner giver du samtykke til at modtage kommunikation fra os i form af auktionsrelaterede meddelelser, opdateringer og fakturaer via e-mail.

20.7 Du har ret til at anmode om indsigt i de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, samt ret til at få rettet eventuelle unøjagtigheder i disse oplysninger. For at udøve disse rettigheder og for eventuelle spørgsmål vedrørende databehandlingen, bedes du kontakte vores administrative kontor.

 

§ 21. Kontaktinformationer

Auktionshuset Sønderjylland

Pia Dyring Lassen

Vinumvej 3, 6240 Løgumkloster

CVR. NR.: 38232266

Telefon: +45 29411471

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.